konkurs fotograficzny nasze łazienki 2018

Układamy płytki - porady

data aktualizacji: 23-04-2018, 09:49 – artykuł promocyjny

Układamy płytki - porady

Okładzina z płytek jest konstrukcją budowlaną, która przed ułożeniem wymaga opracowania starannego projektu. Na wstępie należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie stanowiła podłoże lub warstwę nośną dla płytek. Następnie określić technikę układania, a w szczególności rodzaj, skład, grubość i sposób nakładania warstwy zaprawy klejowej (klejenie na zaprawy cementowe obecnie jest rzadko stosowane). Trzeba również wcześniej ustalić szerokość i ukierunkowanie spoin między płytkami. Układanie płytek ze spoinami o szerokości kilku milimetrów jest uważane za rozwiązanie pewniejsze i bezpieczniejsze.

Coram - płytki ceramiczne NeutralCoram - płytki Idole - prod. Aparici

fot.: Coram

 

Prawidłowe ułożenie płytek to przede wszystkim:

 • regularna i płaska powierzchnia
 • prostoliniowe spoiny
 • brak uszkodzeń w płytkach
 • trwałe i estetyczne wykonanie


Do układania płytek gresowych projektant i wykonawca mają dzisiaj do dyspozycji wiele sprawdzonych materiałów (kleje, fugi, listwy dylatacyjne i dekoracyjne). Pozwalają one na wykonanie okładzin ceramicznych o wysokich parametrach. Przed rozpoczęciem układania płytek należy zoptymalizować plan układania, aby uzyskać najbardziej harmonijne rozwinięcie okładziny i zapobiec obecności przyciętych lub nie najlepiej połączonych płytek w widocznych miejscach. Dopiero po określonym czasie od momentu ułożenia płytek (kilka godzin do kilku dni) można przystąpić do wypełnienia spoin i końcowego oczyszczenia powierzchni.

Opoczno - płytki z kolekcji Crystal PalaceCersanit - płytki z kolekcji TUKA

fot.: Opoczno                                                   fot.: Cersanit

 

Uwaga, rzeczy o których należy pamiętać:

 • świeżo wyłożonej płytkami powierzchni, nie wolno użytkować zbyt wcześnie
 • w pomieszczeniu ze świeżo wykonaną okładziną ceramiczną, gdzie trzeba wykonać jakieś prace (np. elektryczne), należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ułożonych płytek
 • gdy do wypełnienia spoin używane są fugi o kontrastowych kolorach warto sprawdzić, czy nie brudzą płytek w sposób trwały (szczególnie narażony jest  gres polerowany).

 

Porady dla Kowalskiego

Wadliwie dobrane płytki mogą spowodować konieczność ich wymiany, co często wiąże się z wielokrotnie wyższymi kosztami niż koszt płytek.

 

Przy zakupie należy kierować się następującymi zasadami:

 • ustalenie niezbędnych parametrów płytek
 • ustalenie ilości płytek

 

Dla płaskich jednorodnych powierzchni przyjmuje się naddatki na ubytki:

 • 0 do 10m2 - 10%
 • 10 do 50m2 - 5%
 • pow 50 m2 - 3%* 


* Przy układaniu w "karo" należy ilość ubytków podwoić.

Uwaga ! Niektórzy producenci sprzedają płytki "z fugą" tzn. ilość m2 podana na opakowaniu jest ilością m2 położonych z określoną szerokością fugi, a rzeczywista ilość płytek ułożonych na styk jest mniejsza o 2-3%. Jak pokazuję praktyka około 90% klientów nie doszacowuje ubytków powstających przy układaniu płytek co w przypadku kupna końcówek serii, płytek promocyjnych i płytek gresowych o zadanym odcieniu i kalibrze może stanowić poważny problem.

Salonika - płytki Saloni Dorex Gris

fot.: Salonika


Grubość płytek

Najczęstszym błędem przy zakupie płytek podłogowych jest brak uwzględniania grubości płytek. Normy wyraźnie rozgraniczają wytrzymałość płytek na zginanie z uwzględnieniem grubości. I tak na przykład dla płytek grubości do 7,5 mm minimalna siła łamiąca wynosi 700N, a dla płytek o grubości powyżej 7,5 mm - 1300 N. Grubość płytki bezpośrednio wpływa na jej wytrzymałość i kupowanie płytek "promocyjnych" na podłogę o grubości poniżej 7,5 mm (zdarzają się nawet płytki 6 mm) jest związane z dużym ryzykiem. Informacja sprzedawcy, że mimo małej grubości płytki "spełniają normę" jest ewidentnym nadużyciem bazującym na ograniczonej wiedzy kupującego.

 

Tolerancja wymiarów

Polska norma jest dosyć liberalna w tym względzie i poprawne ułożenie płytek spełniających normę ze skrajnych zakresów jest praktycznie niemożliwe. Czołowi producenci płytek ceramicznych zawsze podają na opakowaniu kalibrację płytek. Należy kupować płytki o tej samej kalibracji a w ostateczności różnica nie powinna być większa niż 1 kaliber. Uwaga: należy zachować szczególną ostrożność przy doborze płytek matowych i polerowanych układanych na tej samej powierzchni!!! Ponieważ płytki polerowane zawsze są mniejsze od matowych należy przy układaniu wzorów mieszanych zachować szczególną ostrożność, biorąc pod uwagę różnice wymiarowe, lub poddać płytki matowe skalibrowaniu do wymiarów płytek polerowanych w zakładzie produkcyjnym, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kupującego.

 

Identyfikacja płytek

Każde opakowanie płytek ceramicznych powinno posiadać następujące dane:

 • nazwa producenta
 • wymiar nominalny
 • oznaczenie fabryczne serii
 • numer koloru
 • odcień
 • kaliber wraz z tabelą kalibracji
 • data produkcji
 • mrozoodporność w przypadku stosowania płytek na zewnątrz
 • antypoślizgowość

 

Porady dla wykonawców

Podłoże pod nowe płytki musi być starannie przygotowane. Przed przystąpieniem do pracy posadzkę odkurzamy. W ten sposób usuwamy z podłogi zabrudzenia, które mogłyby osłabić przyczepność kleju. Jeśli musimy wyrównać powierzchnię starej podłogi lub wypełnić istniejące w niej ubytki, najpierw przygotowujemy masę szpachlową. Układanie płytek możemy zacząć dopiero wtedy, gdy zaprawa, którą wypełniliśmy wszelkie nierówności i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpocząć prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejściowych. Kątownikiem wyznaczamy linię, wzdłuż której układać będziemy płytki. Aby to sobie ułatwić, przybiliśmy do betonowego fragmentu podłogi listwę, która posłuży nam jako prowadnica. Przyklejając wzdłuż niej płytki, będziemy mieli pewność, że zostaną równo ułożone. Szpachelką rozprowadzamy klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Jednorazowo klej rozprowadzamy na niedużej powierzchni (około 1 m2) ... dzięki temu nie zaschnie, zanim ułożymy płytki. Układając płytki, co jakiś czas sprawdzajmy poziomicą, czy powierzchnia nowej posadzki jest równa Aby wszystkie spoiny miały taką samą grubość, między płytki wkładamy plastikowe krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie mieszczą się całe kafelki, na przykład przy ścianach, musimy uzupełnić dokładnie przyciętymi kawałkami płytek. Tniemy je gilotyną lub łamaczem. W miejscu styku posadzki ze ścianą możemy wykonać cokolik. Miejsce pod cokolik powinno być tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po całkowitym wyschnięciu kleju oczyszczamy spoiny szczotką. Gumową pacą wcieramy masę spoinową między płytki. Gąbką usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnięciu przemywamy podłogę wodą.

 

Potrzebne narzędzia i maszyny

Wiertarka z końcówką mieszającą, kątownik, łamacz lub gilotyna do cięcia płytek, szpachla, krzyżyki dystansowe, paca zębata i gumowa, poziomnica, skrobak do spoin, szczotka, gąbka.

 

Montaż płytek

Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem jakości powierzchni, odcieni oraz wymiarów. Firma nie rozpatruje zgłoszeń niezgodności płytek już zamontowanych, w których stwierdzono wady możliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem. Montaż należy przeprowadzić według zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów materiałów użytych do montażu. Zaleca się układanie płytek w kierunku wskazanym przez strzałkę umieszczoną na odwrocie płytki.

Knauf K1 - uniwersalny klej do płytek   Sicher bautechnik - Kerami PlussEKOMIX - klej do płytek - Torggler

       fot.: Knauf           fot.: Sicher Bautechnik       fot.: Torggler Polska

mira 3100 unifixUniwersalny, odkształcalny klej cementowy PCI Nanolight®KLEJ ŻELOWY Z NANOCZĄSTECZKAMI 110

     fot.: mira                fot.: BASF Polska            fot.: Kreisel


Mocowanie płytek do podłoża należy wykonywać przy pomocy zapraw klejących renomowanych marek, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu nakładania, grubości oraz czasu wiązania zaprawy. W przypadku płytek gresowych zaleca się stosowanie zapraw klejących na bazie cementowej z dodatkiem składników chemicznych zwiększających elastyczność zaprawy. W przypadku wysoko obciążonych posadzek zaleca się stosowanie półpłynnych zapraw klejących, umożliwiających pełne przyleganie płytek do podłoża na całej powierzchni.

Przy dużych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji układanej zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się układanie płytek na spoinę szerokości min.3 mm. Poza funkcją estetyczną spoina pełni również rolę maskującą i protekcyjną. Pozwala zamaskować dopuszczalne różnice wymiarowe, zbiera materiały ścierne mające wpływ na żywotność i estetykę płytki oraz pochłania naprężenia i deformacje podłoża. Aby zaprawa do spoinowania prawidłowo spełniała swoje funkcje, powinno się stosować zaprawy uelastycznione, szybkowiążące o podwyższonej przyczepności do krawędzi płytek.

mira Supercolourmira ProjectPCI Nanofug PremiumFUGA NANOTECH 730 Kreisel

                 fot.: mira                                     fot.: BASF Polska                    fot.: Kreisel

TILE GROUT - FUGA CEMENTOWA DO SPOIN O SZEROKOŚCI DO 8 MM - TorgglerKNAUF ELASTIC PLUS FUGA ELASTYCZNA

fot.: Torggler Polska                fot.: Knauf                  

Fugowanie z mira supercolour

fot.: mira Polska


Fugowanie
należy wykonywać wg zasad sztuki budowlanej oraz zaleceń producentów. Przy fugowaniu powierzchni płytek polerowanych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z powierzchni płytek. W przypadku gdy czynność ta będzie utrudniona, należy przeprowadzić impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostępnych na rynku preparatów impregnujących dla gresów.

 

Czyszczenie zamontowanej powierzchni

W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania prac montażowych (pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki chemii budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie powodując uszkodzenia spoin.

W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplikacją detergentów na bazie kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia w możliwie krótkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystości posadzek z gresów porcelanowych należy używać zwyczajnych środków myjących do podłóg, unikając stosowania mocnych detergentów na bazie kwasów. Płytki polerowane wymagają środków czyszczących nie pozostawiających rys na błyszczącej powierzchni.


Zobacz także:


Uwagi

Specjalnej pielęgnacji wymaga powierzchnia płytek polerowanych. Proces polerowania polega na mechanicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy płytki za pomocą specjalnych ściernic i uzyskania efektu "lustra". Ze względu na otwarcie mikroporów w procesie polerowania, producent zaleca stosowanie impregnacji powierzchni płytek polerowanych przy pomocy środków impregnujących renomowanych firm dostępnych na rynku w celu ułatwienia utrzymania podłogi w czystości w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia płytek. Nie poleca się woskowania lub natłuszczania powierzchni płytek w celu zabezpieczenia przed brudzeniem.

 

Zobacz koniecznie:

Opracowanie: Redakcja
Żródło: Redakcja
Zdjęcia: Knauf, Torggler Polska, Coram, Cersanit, mira, BASF Polska, Opoczno, Sicher Bautechnik, Salonika, Kreisel


Podobne artykuły
Płytki Opoczno - nowe kolekcje

podłogi i ściany

Płytki Opoczno - nowe kolekcje

Opoczno prezentuje sześć nowych kolekcji łazienkowych płytek ceramicznych w najmodniejszym formacie 25x75cm, wśród... więcej...

Łazienka w wymarzonym kolorze

podłogi i ściany

Łazienka w wymarzonym kolorze

Jednym z popularnych sposobów wykończenia ścian w łazience jest pomalowanie jej farbą. Dzięki wykorzystaniu... więcej...

Ekskluzywne rozety z Nowej Gali - gres Orientale

podłogi i ściany

Ekskluzywne rozety z Nowej Gali - gres Orientale

Nowe ozdobne rozety Nowa Gala z kolekcji gresu szkliwionego Orientale łączą w sobie piękno i funkcjonalność. Ciekawe... więcej...
NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj