konkurs fotograficzny nasze łazienki 2021

patron besco

Reklamacja wadliwego sprzętu

data aktualizacji: 09-08-2013, 18:36 – artykuł promocyjny

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoba kupująca może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej wymiany albo naprawy towaru, który nie spełnia warunków umowy co do jakości zakupionego sprzętu. W szczególnych przypadkach można domagać się obniżenia ceny produktu lub całkowitego odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.

Reklamacja wadliwego sprzętu

Jeśli zakupiony sprzęt jest wadliwy mamy prawo do złożenia reklamacji zachowując odpowiednie terminy:

 • nowe przedmioty - do 2 lat od daty zakupu
 • przedmioty używane (tzw. z drugiej ręki) - za porozumieniem stron termin można skrócić, jednak nie może to być mniej niż jeden rok
 • zarówno nowe jak i używane przedmioty reklamować można nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia wady sprzętu
 • w przypadku wymiany towaru na nowy okres przysługujący do reklamacji liczony jest od nowa
 • jeśli wada towaru zostanie stwierdzona do pół roku od zakupu istnieje prawo pozwalające stwierdzić, iż owe nieprawidłowości istniały w chwili wydania sprzętu

 

Jakie prawa ma kupujący


Ważne jest by nie mylić pojęcia reklamacji z gwarancją. Reklamacja nazywana również rękojmią jest prawem bezwzględnym przysługującym każdemu konsumentowi, a jakiekolwiek ograniczenia mogą wynikać jedynie z porozumienia obu stron. Reklamacja zatem jest najważniejszym elementem dochodzenia praw wobec sprzedawcy za wadliwość sprzętu. Gwarancja jest dodatkowym ustanowieniem zawartym na drodze dobrowolnego oświadczenia w umowie sprzedaży ze strony sprzedawcy bądź producenta w celu zapewnienia właściwej jakości sprzedawanego towaru. Z istoty obu norm prawnych wynika, że reklamacja jest pojęciem szerszym niż gwarancja. Prawo do reklamacji przysługuje bez względu czy posiadamy gwarancję czy nie.

 

Jak sporządzić reklamację


Reklamacja powinna zawierać:

 • dane osobowe, zarówno podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż (imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy), jak i osoby kupującej
 • dane kontaktowe sklepu i konsumenta, zwłaszcza adres, telefon
 • określenie przedmiotu objętego reklamacją - nazwę sprzętu, marka, model
 • datę zakupu danego towaru (zaleca się sporządzenie kopii paragonu lub faktury jako dowodu zawarcia umowy) oraz jego cenę
 • datę wystąpienia usterki bądź zauważenia wady
 • opis owych nieprawidłowości
 • wyznaczenie żądań konsumenta (naprawa lub wymiana)
 • reklamacja musi być podpisana przez osobę wnoszącą oraz przyjmującą dokument
 • wraz z dokumentem reklamacyjnym konsument zobowiązany jest oddać do sprzedawcy sprzęt podlegający reklamacji.


Reklamacja jest dowodem naszych roszczeń dlatego zawsze powinna być składana na piśmie. Równie ważne jest sporządzenie odpisu reklamacji, który zostawimy dla siebie (warto by nasz egzemplarz również posiadał podpis osoby przyjmującej).


Naprawa lub wymiana sprzętu, na który została złożona reklamacja jest bezpłatna - wszelkie koszty są w gestii podmiotu sprzedającego. Reklamacji podlegają zarówno artykuły jak i usługi. Jeśli wada jest na tyle istotna, że znacznie obniża jakość danego sprzętu lub naprawa jest niewspółmiernie wysoka sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrócenia pieniędzy.


 

Opracowanie: Redakcja

Podobne artykuły
Wanna żeliwna - zalety i wady

porady

Wanna żeliwna - zalety i wady

Żeliwne wanny są bardzo trwałe oraz bardzo wolno oddają ciepło. Materiał ten jest też odporny na wszelkie urazy... więcej...

Jak łatwo i szybko zamontować powierzchnię prysznicową

porady

Jak łatwo i szybko zamontować powierzchnię prysznicową

Tradycyjne wykończenie powierzchni pod prysznic z odpływem liniowym wykonane z płytek ceramicznych można zastąpić... więcej...

Umywalki akrylowe - zalety i wady

porady

Umywalki akrylowe - zalety i wady

Umywalka jest jednym z najczęściej używanych sanitariatów w łazience. W związku z tym, warto zdecydować... więcej...